Daily Archives: 3 Januari 2018

Sejak Nabi Adam Sampai Gong Travelling

Sejak pertama kali turun ke muka bumi, Nabi Adam, menurut apa yang disampaikan oleh K.H. Ahmad Muwafiq dalam beberapa ceramahnya, Nabi Adam membuat tanda di muka bumi pada tiap persinggahannya. Agar tidak lupa pulang, tempat persinggahannya diberikan tanda dengan batu-batu kemudian berkeliling mencari Hawa lalu menandai perjalanannya lagi dengan batu-batu agar tidak lupa pulang. Lama-lama batu itu menumpuk dan semakin besar, menjadi sebuah bangunan paling besar pertama kali di muka bumi yang kemudian bangunan pertama kali itu diabadikan oleh Allah SWT yang kini terkenal dengan nama Ka’bah.